امیرعلی گلم

حرص خوردن

مامان در حاله آدامس جویدنه که پسری میگه؟ مامان چی میخوری؟!! مامان با حالت شوخی: حرص میخورم پسر ک با جدیت" منم حرص میخوام   مدتیه که پسری خوشحاله چون کسایی که دوس داره دورشن و بعد از یه مدت بیماری ،حسابی بهش خوش میگذره .... یک سفر کوتاه و یک ساحل خاطره انگیز....     ...
12 آذر 1393
1