امیرعلی گلم

خاطرات جدید

از وقتی محرم اومده حالو هوای دل منم عوض شده، دیکه کمتر وقت میکنم بیام نت چون روزا که مشغول کارم و شبام مجلس آقا امام حسین(ع) چند روزیه که به پسرکم در مورد امام حسین و حضرت علی اصغر میگم و اونم با هیجان گوش میده و بعدآ برا بابا تکرار میکنه و من کلی ذوق میکنم پسرم دلم میخواد حسینی باشی و حسینی زندگی کنی دوست ندارم از این مسیر خارج بشی دو شب اول که رفتیم مجلس ، فداش بشم هم جو براش جدید بود هم صدایه بلندگو باعث شدکه کمتر از جاش بلند شه و اذیت نکرد ولی از شب سوم به بعد یخش باز شد دیگه نمیتونستم نگهش دارم یه آقا پسری روبه رو نشسته بود با ماشینش لج امیرعلی رو در میاورد همش بهش نشون میداد ولی نمیداد تا با...
20 آبان 1392

باز باران

باز باران با ترانه .... میخورد بر بام خانه. یادم آمد کربلا را دشت پرشور و بلا را.... گردش یک ظهر غمگین گرم و خونین لرزش طفلان نالان زیر تیغ و نیزه ها را با صدای گریه های کودکانه وندرین صحرای سوزان میدود طفلی سه ساله پر ز ناله، دلشکسته،پای خسته باز باران.... قطره قطره میچکد از چوب محمل خاکهای چادر زینب به آرامی شود گل.... باز باران...   ...
14 آبان 1392

یه شب بد

دیشب شب پرماجرا و بدی بود امیرعلی گلم باز دوباره شیطنت کاردستش داد و وقتی بیرون بودیم از رو یه ارتفاعه یک متری افتاد، فدات بشم مامان آخه چرا اولش یه کم گریه کردو ساکت شد ولی بعد از نیم ساعت گیج شد و خوابید و از اونجایی که شنیده بودم اگه سر ضربه بخوره خواب نشونه خوبی نیست دلشوره گرفتمو بردیمش بیمارستان، از ناراحتی داشتم دق میکردم .عکس انداختن اونم به چه مصیبتی از خواب پریدو جیغ میزد، فقط خدا میدونه که چه شبی بود خداروشکر که بخیر گذشت .خدایا پسرمو به خودنت میسپارم خودت نگهدارش باش. ...
11 آبان 1392

ماجراهای امیرعلی

 بعد از یه تآخیر برگشتیم با یه عالمه عکس از ماجراهایه امیرعلی یه چند روز رفتیم شهرستان استقبال حاجیمون ، الان هم که چند روزه مهمون داریم خلاصه گرفتار بودیم شدید بریم ببینیم عکسایه امیرعلی گلی مارو وقتی امیرعلی خرید میرود   ممکنه از یه مارک خاص خوشش بیادو بخواد تبلیغش کنه   ممکن هم هست هوس کنه خودش فروشنده بشه امیرعلی وقتی غذا میخوره وقتی امیرعلی میره پارک همه بچه ها رویه سرسره اند نمیدونم پسر من اون زیر چیکار میکنه   برای دیدن باقیه ماجراها بفرمایید ادامه مطلب       وقتی ام...
9 آبان 1392
1